Tin tức
Báo cáo tài chính quí 2 năm 2014
Chi tiết
UBCK NN đã có công văn V/v nhận được hồ sơ Phát hành cổ phiếu Thưởng và hồ sơ phát hành riêng lẻ
Chi tiết
Nghị quyết HĐQT số 06/2014/ALV/NQ-HĐQT V/v Chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
Chi tiết
Công bố thông tin phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu
Chi tiết
Công bố thông tin phát hành cổ phiếu thưởng cho CBCNV
Chi tiết
Tin tức chứng khoán
Giới thiệu
Tên Công ty CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VINAS A LƯỚI
Tên giao dịch quốc tế Vinas A Luoi Mineral Joint Stock Company
Tên viết tắt VAM
Trụ sở chính Xã Hương Phong, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế
Trụ sở giao dịch Số 05 Thân Cảnh Phúc, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
Điện thoại 05113.789.766
Fax 05113.789.766
Email Khoangsanaluoi@yahoo.com.vn
Website www.khoangsanaluoi.com.vn
Mã số thuế 3300529819
Giấy CNĐKKD Số 3103000271 thay đổi lần thứ 6, ngày 14 tháng 08 năm 2012
Vốn điều lệ 17.249.980.000 đồng
Chi tiết