Tin tức
Báo cáo thường niên năm 2014
Chi tiết
Tài liệu Đại hội và các tài liệu phục vụ việc thông qua của Đại hội cổ đông thường niên năm 2015
Chi tiết
Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014
Chi tiết
Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2014
Chi tiết
Giải trình chênh lệch kết quả HĐKD Q4.2014 so với cùng kỳ năm trước
Chi tiết
Tin tức chứng khoán
Giới thiệu
Tên Công ty CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VINAS A LƯỚI
Tên giao dịch quốc tế Vinas A Luoi Mineral Joint Stock Company
Tên viết tắt VAM
Trụ sở chính Xã Hương Phong, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế
Trụ sở giao dịch Số 05 Thân Cảnh Phúc, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
Điện thoại 05113.789.766
Fax 05113.789.766
Email Khoangsanaluoi@yahoo.com.vn
Website www.khoangsanaluoi.com.vn
Mã số thuế 3300529819
Giấy CNĐKKD Số 3103000271 thay đổi lần thứ 6, ngày 14 tháng 08 năm 2012
Vốn điều lệ 17.249.980.000 đồng
Chi tiết