Tin tức
Tài liệu đại hội và các tài liệu phục vụ việc thông qua của Đại hội cổ đông thường niên năm 2014
Chi tiết
Thông báo mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2014
Chi tiết
Báo cáo tài chính năm 2013 sau kiểm toán
Chi tiết
Nghị quyết HĐQT V/v mua cổ phần của công ty cổ phần khoáng sản Vinashin Petro
Chi tiết
Thông báo V/v ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách họp ĐHCĐ thường niên năm 2014
Chi tiết
Tin tức chứng khoán
Giới thiệu
Tên Công ty CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VINAS A LƯỚI
Tên giao dịch quốc tế Vinas A Luoi Mineral Joint Stock Company
Tên viết tắt VAM
Trụ sở chính Xã Hương Phong, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế
Trụ sở giao dịch Số 05 Thân Cảnh Phúc, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
Điện thoại 05113.789.766
Fax 05113.789.766
Email Khoangsanaluoi@yahoo.com.vn
Website www.khoangsanaluoi.com.vn
Mã số thuế 3300529819
Giấy CNĐKKD Số 3103000271 thay đổi lần thứ 6, ngày 14 tháng 08 năm 2012
Vốn điều lệ 17.249.980.000 đồng
Chi tiết